Efter du er blevet tilbudt en operation i Center for Planlagt Kirurgi, kommer du forbi Bedøvelsesklinikken.

Bedøvelsesklinikken er beliggende i Ortopædkirurgisk klinik.

Her møder du en specialuddannet bedøvelsessygeplejerske eller bedøvelseslæge, der efter en vurdering af din helbredstilstand, vil informere dig om hvordan du skal bedøves til den operation, du skal have foretaget.

Sådan foregår det:

  • Vi taler med dig, om det er nødvendigt, at indhente oplysninger om din helbredstilstand, medicinsk behandling og eventuelle tidligere bedøvelser

  • Vi vurderer dine fysiske forhold, som har betydning for bedøvelsen

  • Vi vurderer om du har behov for yderligere undersøgelser (for eksempel vedrørende hjerte- og lungefunktion) forud for den planlagte operation

  • Vi planlægger herefter den mest hensigtsmæssig bedøvelse og smertebehandling tilpasset dit behov

  • Vi informerer dig om bedøvelsesformen, som passer bedst til dig, og informerer dig om relevante bivirkninger og komplikationsrisici

 

 

 

 

 

 

 

Dorte Mørck

Afdelingssygeplejerske

(Opvågning og Anæstesi)

78 41 68 88

Brian Sloth Christiansen

 

 

 

Brian Sloth Christiansen

Anæstesiologisk overlæge