14-11-2022: Forsyningsproblemer

Orientering til patienter i Søvnklinikken

Information vedrørende fejlmeldte CPAP-apparater fra Philips

Dit apparat er sat op til telemedicinsk løsning