Karkirurgisk Afsnit er et specialafsnit for karkirurgi med 10 sengepladser. Afsnittet modtager patienter fra den vestlige del af Region Midtjylland (befolkningsgrundlag på ca. 520.000 personer) og har et samarbejde med Karkirurgisk Afsnit, Hjerte-lunge-karkirurgisk Afdeling på Skejby Sygehus, vedrørende få enkelte specialiserede funktioner. 

Sengeafsnittet modtager både ambulante og akutte patienter og patienter, som indkaldes til planlagte operationer. 

I Karkirurgisk Afsnit tilbydes flere former for operationer, eksempelvis oprensning af blodkar, ballonudvidelse af blodkar, bypass operation og fjernelse af udposning på hovedpulsåren og bækkenpulsårerne. Vi har patienter, som indlægges på grund af komplicerede og langvarige sårproblemer, oftest på grund af forkalkning i benene. Der er tilknyttet et sårteam til afsnittet.

Desuden har vi dialysepatienter, som skal have foretaget en mere kompliceret dialysefisteloperation. 


Når du skal indlægges

Når du skal indlægges

Medicin

Forespørgsler

Besøgstider

Døgnets gang i afsnittet

Stuegang

Undersøgelse og information

Spørgsmål/ samtaler

Kost og drikkevarer

Mobiltelefon

Blomster

Ris og ros


Information om Karkirurgisk Afsnit

Personale

Samarbejdspartnere

Sygeplejen i Karkirurgisk Afsnit