Når du er tilknyttet Hospitalsenhed Midt og har født, visiteres du til en af følgende to muligheder: barselshvile eller ambulant udskrivelse. 

Barselshvile på Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende (Patienthotel)

Dette tilbydes til eksempelvis:

  • Alle førstegangsfødende (tilbud om 2 døgn)
  • Flergangsfødende med komplikationer under graviditet eller fødsel, der kræver særlig behandling af mor eller barn efter fødsel.
  • Øvrige patientkategorier til indlæggelse (se nederst på siden)

Hjem og være familie

Som førstegangsfødende kan du vælge at blive på hospitalet i 48 timer (se ovenfor) – men du kan også vælge at tage direkte hjem efter fødslen og få besøg af en jordemoder i hjemmet i dagene efter fødslen. Vi kalder tilbuddet "Hjem og være familie".

Hvis I vælger at tage hjem, vil I få tilbudt besøg af en jordemoder i hjemmet 1 og 2 dage efter fødslen.

Jordemoderen støtter op om amning og pleje af den nyfødte og hun tilser dig og dit barn, for at sikre at I begge trives. Hørescreening og hæleblodprøve tages i hjemmet, ligesom der vil være mulighed for at få talt fødslen igennem.

Tal med din jordemoder om, hvilket tilbud der passer bedst til jeres familie.

Ambulant udskrivelse til hjemmet (4-6 timer efter fødslen)

Dette forventes, hvis du er flergangsfødende, såfremt fødslen er gået uden komplikationer, og der ikke er særlige behov for pleje og behandling efter fødslen. Når du går hjem ambulant tilbydes du følgende:

  • Barselsopkald fra jordemoder 1-2 dage efter fødslen
  • Besøg i Barselsklinikken på Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende (Patienthotel) eller hos din kendte jordemoder 2-3 døgn efter fødslen
  • Mulighed for at kontakte personalet på Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende ved spørgsmål i den første uge efter fødsel.

 


Se desuden