I nogle situationer vil smertelindring være hensigtsmæssigt for både fødselsoplevelsen og fødslens forløb. 

Valget omkring smertelindring foretager du i samarbejde med jordemoderen. Vi tager udgangspunkt i, hvad der i en given situation er bedst for dig og dit barn.

Du kan foruden nedenstående finde afslappende og smertelindrende øvelser, herunder bl.a. massage og akupressur. Dette kan øves i graviditeten og ligeledes bruges hjemme under fødslens opstart. 

Vejrtrækning

Sovesæt

Morfin

Massage

Varmepude og varme klude

Badekar / Bruser

Akupunktur

Steriltvandspapler/ "bistik"

TENS - Transcutan Elektronisk NerveStimulation

Lattergas

Epiduralblokade

Pudendusblokade

Infiltrations- og overfladebedøvelse