Barselsklinikken er beliggende på Patienthotellet på 5. etage.

Når dit barn er mellem 2 og 3 døgn gammel, vil I få en tid i Barselsklinikken til at få foretaget hælblodprøve og hørescreening af jeres nyfødte barn. Jeres barn vil blive vejet for at sikre, at barnet ikke har tabt sig for meget.

Der vil også være mulighed for at tale fødslen kort igennem og få tilset en evt. bristning.

Oversigtskort og parkering

Video: Rundvisning i Barselsklinikken