Specialet geriatri (ældresygdomme) beskæftiger sig med sygdomme hos ældre mennesker både akutte og kroniske sygdomme. Sygdomme hos den geriatriske patient præsenterer sig ofte ved ændringer i funktionsevne og egen omsorg.
Blandt hyppige årsager til akutte indlæggelser er fald, konfusion, dehydrering, feber og smerter.
Under indlæggelse i ældresygdomme foretages vurdering af funktion: både fysisk, mentalt og emotionelt færdighedstab. Endvidere stillingtagen til behov for træningsmæssige tiltag og primær kommunale hjælpeforanstaltninger. 

Der er ofte behov for ekstra indsats i forhold til overgang fra hospital til hjemmet, hvorfor ældresygdomme i Viborg har en ambulant funktion, der følger op på de mest skrøbelige patienter efter udskrivelse. 

Brobyggersygeplejerske

Demensudredning

Pårørende inddragelse


Patientvejledninger