Medicinsk Afsnit 2 er en del af Medicinsk Afdeling og er beliggende på 13. etage på Regionshospitalet Viborg.

Afsnittet har plads til 24 patienter med medicinske sygdomme, og er specialiseret i udredning, pleje og behandling af patienter med lungesygdomme og ældresygdomme (geriatri).

Det lungemedicinske speciale består af et sengeafsnit, som er beliggende på Regionshospitalet Viborg, samt en Klinik for Lungesygdomme som er beliggende på Regionshospitalet Skive.

Det geriatriske speciale (ældresygdomme) har funktion på Regionshospitalet Viborg og består af Geriatrisk Team, med funktion i Akutafdelingen. De geriatriske senge er placeret på Medicinsk Afsnit 2. 

De fleste patienter på Medicinsk Afsnit 2 modtages via Akutafdelingen på hospitalet. Patienter til geriatriske senge udvælges/konfereres med Geriatrisk Team.
Der modtages også patienter i afsnittet til planlagte undersøgelser eller behandlinger.

Information vedrørende fejlmeldte apparater fra Phillips Respironics (DreamStation)

Personale

Praktiske oplysninger

Afsnitsledelse

Ansøg om refusion af udgifter til vaccine


Patientvejledninger