Ortopædkirurgisk Afsnit er en del af Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt. Afsnittet er beliggende på 10. etage og har 27 sengepladser.

 

Vi har både akutte patienter og patienter med planlagte indlæggelser i afsnittet. Vi har fokus på det sammenhængende patientforløb. Sygeplejerskerne veksler mellem at arbejde både i sengeafsnittet og i ambulatoriet.

Vi arbejder i teams, plejeformen er primært tildelt patientpleje, hvilket betyder, at der er en tæt patientkontakt.

Vi vægter sygeplejefaglig sparring og refleksion højt, vidensdeling er et omdrejningspunkt i den kliniske hverdag. Der er planlagt ugentlig undervisning af sygplejerskerne.

Vi lægger vægt på et godt tværfagligt samarbejde med bl.a. social og sundhedsassistenter, lægesekretærer, læger, fysioterapeuter, serviceassistenter og ergoterapeuter. Vi er uddannelsesafsnit for elever og studerende på alle niveauer.

Der er døgnet rundt udpeget en koordinerende sygeplejerske, som modtager besked om nye patienter og tildeler patienter en sengeplads under hensyntagen til patientens tilstand.

I afsnittet har vi 2 specialeansvarlige sygeplejersker, der er tilknyttet de forskellige subspecialer.

Afdelingssygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afsnit er Susanne Nygaard Nielsen.

Du kan få mere information om at være indlagt i Ortopædkirurgisk Afsnit i vejledningen "Velkommen til Ortopædkirurgisk Afsnit".