Nyttig information

Her findes information, der er relevant for patienter, der behandles i Afdeling for Regional Specialtandpleje.

Persondatapolitik

Her kan du læse mere om hvad og hvordan Afdeling for Regional Specialtandpleje registrere og anvender oplysninger om dig: Beskrivelse af Afd. for Regional Specialtandplejes persondatapolitik. September 2018. Version 1.pdf.

Kørselstilskud

Kørsel til Regional Specialtandpleje

Andet

Ledsagelse i forbindelse med behandling i Regional Specialtandpleje

Borgere med særlige behov

I det danske sundhedssystem findes forskellige tandplejetilbud og muligheder for økonomisk støtte til tandpleje.For at kunne benytte disse behandlingstilbud / økonomiske støttemuligheder, skal visse kriterier være opfyldt. Du kan læse mere i denne vejledning: Vejledning - Borgere med særlige behov (senest revideret den Feb/2018)