Afdeling for Regional Specialtandpleje har mulighed for, at udføre tandbehandling under anvendelse af narkose (generel anæstesi). 

Hvis det vurderes, at der er et behov for tandbehandling under anvendelse af narkose, skal henvisningen altid sendes til den kommunale tandpleje i patientens bopælskommune. Den kommunale tandpleje vurderer og videresender herefter henvisningen til Afdeling for Regional Specialtandpleje. Der kan ikke henvises direkte til Afdeling for Regional Specialtandpleje.

Målgruppe

Forundersøgelse

Tandbehandling

Transport