Information til henvisende læger

Henvisninger skal indeholde både de nødvendige kliniske og administrative informationer samt relevante informationer om sociale forhold til at kunne understøtte behandling, pleje og undersøgelser. Formålet hermed er at medvirke til et veltilrettelagt patientforløb.

Region Midtjyllands generelle krav til, hvilke oplysninger der skal fremgå af henvisninger, i såvel akutte som elektive situationer, fremgår af den regionale retningslinje for henvisninger.