I Projekt Livets afslutning har Viborg, Skive og Silkeborg kommuner, de praktiserende læger og Hospitalsenhed Midt, sat fokus på borgers ønsker for livets afslutning.

En række undersøgelser har vist, at borgers ønsker for livets afslutning ikke altid efterleves.

Derfor har formålet med projektet været at styrke mulighederne for, at den enkelte borgers ønsker for livets afslutning kan efterleves, og at det sker i tæt samarbejde med borger, dennes pårørende og det sundhedspersonale, der er involveret undervejs.

Derudover har formålet med projektet været at styrke og nytænke eksisterende indsatser samt implementere gældende retningslinjer og anbefalinger i relation til livets afslutning.

Dokumenter fra projektperioden
Evaluering af prøvehandlinger i Projekt Livets afslutning

Pixi-udgave af Projekt Livets afslutning

Projekt Livets afslutning