– et tilbud til praktiserende læger, der søger information om kommunale tilbud i Skive, Silkeborg og Viborg Kommune.


Det Tværsektorielle Callcenter fungerer som et integreret Videnscenter i Midtklyngen (Skive, Silkeborg og Viborg Kommune), hvor praktiserende læge kan hente kvalificeret rådgivning omkring de kommunale sundhedstilbud og de alternativer, der findes til indlæggelse på hospitalet.

Callcentret skal ses som en videreudvikling af den eksisterende hospitalsvisitation med det formål, at udbrede kendskabet til de kommunale tilbud blandt de praktiserende læger og styrke anvendelse af disse tilbud. Callcentret kan, udover at informere, også koordinere disse tilbud og således hjælpe den praktiserende læge med at iværksætte en indsats i kommunalt regi, som alternativ til indlæggelse. Mange indlæggelser på hospitalet er af kortere varighed og projektets hovedformål er at skabe mere hensigtsmæssige patientforløb for den gruppe af patienter, som ikke nødvendigvis behøver ligge i en hospitalsseng.

I praksis består det nye Callcenter af to rutinerede sygeplejersker med et indgående kendskab til de kommunale tilbud i alle tre kommuner og hospitalets akutafdeling.

Callcentret er bemandet man – torsdag: 8-17 og fredag: 8-13, men der planlægges at udvide åbningstiden på sigt.

Sygeplejerskerne har base i Akutafdelingens hospitalsvisitation på Regionshospitalet Viborg, hvor de samtidig kan trække på den lægefaglige ekspertise blandt akutlægerne.

Direkte telefonnummer til Callcentret: 78446642
Omstilling via Hospitalsvisitationen: 78446600

Det Tværsektorielle Callcenter