PURE indberetning

JOURNAL CLUB 

Kommende møder:

 


Program annonceres ca 10 dage før mødet.

Denne hjemmeside er under revidering. Hospitalsenhed Midt er kendetegnet ved at have en række aktive og inspirerende forskningsmiljøer. Der arbejdes på hospitalsenhedens ny forskningsstrategi. Den tidligere forskningsprofil og strategi findes her.

Hospitalsenheden har et forskningsråd, der blandt andet har til opgave at rådgive ledelsessystemet i forhold til satsningsområder og strategier for monofaglig og tværfaglig forskning, drøfte nuværende og fremtidig forskning samt fremme formidling af forskningsresultater internt og eksternt.


Denne hjemmeside er under revidering og det vil snart være muligt at se alle fagfællebedømte artikler her på denne side. Tidligere udkom der en forskningsrapport med blandt andet oversigter over ansatte forskere, igangværende forsknings-projekter og publicerede artikler. 
For de forskningsinteresserede afholdes der desuden hvert år, en række kurser om forskningskommunikation samt et omkring fundraising. Kurserne annonceres på hjemmesiden samt via hospitalets nyhedsbrev.