Bibliotekar og bibliometriker Henrik Laursen, som nu er ansat i Fagbiblioteket, er uddannet cand.scient.bibl ved det Informationsvidenskabelige Akademi på Københavns Universitet.

Henrik er ansat som bibliotekar i Fagbiblioteket, hvor han udover vejledning inden for litteratursøgning og lignende kan hjælpe forskere med spørgsmål og opgaver inden for bibliometri og citations-analyse.

Bibliometri er brug af tal og statistik i forbindelse med forskning inden for især Biblioteks- og informationsvidenskab, videnskabsstudier og forskningsevaluering. Bibliometri betegnes også informetri og scientometri. Som bibliometriker kan Henrik bl.a. hjælpe med:

 • Generel rådgivning omkring citationer og referencer
  • Herunder også den bibliometriske forskningsindikator (BFI), der anvendes til fordeling af nye basismidler til universiteterne.
 • Skabelse af en forfatters H-indeks, som siger noget om forfatterens publikationsaktivitet

 • Information omkring Journal Impact Factor (JIF), som siger noget om tidsskrifters synlighed, anvendelse og derved anseelse.

 • Rådgivning og vejledning i brugen af digitale ID som OrcID og ResearcherID, der er anvendes som et unikt og entydigt ID på en forfatter til dennes publikationer. Dette omgår problemerne ved forskellige navneformer og stavemåder.
  • Der arbejdes på, at poster fra OrcID automatisk kan bliver overført til PURE, hvorved man slipper for dobbelt registrering.
 • Udarbejdelse af bibliometriske analyser og bibliometriske kort som f.eks.:
  • ”Co-authorship”, som kan anvendes til at identificere samarbejder inden for et forskningsområde, en institution eller lignende.
  • ”Co-citation”, som kan anvendes til at identificere ligheder mellem forfattere på baggrund af, hvem der ofte bliver citeret sammen. Dette kan i nogle tilfælde fortælle noget om forfatternes interesse eller fokusområde.

Hvis du er blevet nysgerrig på hvad man kan med bibliometri og gerne vil høre nærmere, så kontakt Henrik for mere information.

Kontakt

Henrik kan træffes i Fagbiblioteket og kontaktes pr. telefon og mail.

Henrik Laursen, Cand.scient.bibl
Bibliotekar – Fagbiblioteket
Forskning ▪ Hospitalsenhed Midt
Heibergs Allé 2 ▪ DK-8800 Viborg

Tlf. dir. +45 7844 1357 
E-mail: henrik.laursen@midt.rm.dk