Adgang hjemmefra

Adgang til databaser og e-tidsskrifter hjemmefra er kun på Citrix.

Hvis du tidligere har haft en fjernadgang til TDnet, er den ikke længere aktiv. Fremover skal du bruge fjernadgangen til Citrix, for at få adgang hjemmefra: RMs vejledning til hjemmeadgang til Citrix.

Kontakt Fagbiblioteket ved spørgsmål:

Fagbibliotek@midt.rm.dk;

Tlf: 7844 1350