Statistikprogrammer

Information om adgang til statistikprogrammer.

eSundhed.dk

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør en lang række tal baseret på data fra sundhedsregistrene.
Der er bl.a. adgang til Landspatientregisteret.

Statistikbanken

Statistikbanken er udarbejdet af Danmarks Statistik og indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund.
Den er gratis at bruge og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort.
Hvis du registrerer dig som bruger (gratis) kan du: udtrække større tabeller, opsætte din personlige profil og gemme tabeludtræk til senere genbrug.

Den Nationale Sundhedsprofil

I databasen kan du foretage analyser og danne tabeller på data fra Den Nationale Sundhedsprofil 2010 og 2013.