Hvad er et systematisk review?

Systematiske reviews er undersøgelser, der samler og opsummerer den tilgængelige evidens i et forsøg på at besvare et specifikt klinisk spørgsmål. Evidensen kommer ofte fra publicerede randomiserede kliniske forsøg, fordi denne type forsøg bedst sikrer mod systematiske fejl i vurderingen af gavnlige og skadelige virkninger af en behandling. Det er ikke alle kliniske spørgsmål, som kan undersøges gennem randomiserede klinisk forsøg, men fælles for alle systematiske reviews bør være brugen af en eksplicit systematisk metode til minimering af bias og derved styrkelse af konklusionernes troværdighed.

Systematiske reviews vil ofte indeholde, men må ikke forveksles med, meta-analyser. Meta-analyser er statistisk analyse af resultaterne fra forskellige kliniske forsøg, hvor resultaterne er tilstrækkelig sammenlignelige. I modsat fald vil et systematisk review i stedet beskrive resultaterne fra de enkelte forsøg hver for sig

Hvorfor udarbejde et systematisk review?

Trin i processen med udarbejdelse af et systematisk review:

Definere formål og omfang

Systematisk review team

Formulere det kliniske spørgsmål

Systematisk litteratursøgning

Udvælge studier

Udtrække data fra de udvalgte studier

Kritisk vurdering af datamaterialet

Analyse af studier

Konklusion og formidling

Hvad kan vi i Fagbibliotek hjælpe med?