Hvis I i jeres afdeling ønsker, at der bliver indkøbt en særlig bog eller tidsskrift, kan Fagbiblioteket stå for det.

Indkøb til Hospitalsenhed Midt

Indkøb til Regionshospitalet Randers