Faciliteter
Generelle overblik over faciliteter i Foulum.

Intensiv afsnittet, herunder OP faciliteterne.

Booking
Al booking af faciliteterne foregår fra Hospitalsenheden Midts side gennem afdelingssygeplejerske Christian Grocott Ishøi CHRISH@rm.dk, anæstesi-operationsafdeling, RH Viborg. Christian vil kunne vejlede omkring ledighed af kirurgisk forsknings- og øvelaboratorium og priser for diverse forsknings/operations scenarie.

Her vises nogle tænkte eksempler på budgetter for aktiviteter der udføres i Foulums faciliteter. Ligeledes er der udarbejdet en meget simpel beskrivelse af de principper der anvendes når der skal prisfastsættes. Dog er teksten vedr. principperne ikke fyldestgørende for vores samarbejde. Hver aktivitet skal have udført deres eget budget.
Principper for prisfastsættelse
Eksempel: Kursusdag 0
Eksempel: Kursusdag 1
Eksempel: Kursusdag 2
Eksempel: Kursusdag 3
Eksempel: Kursusdag 4

Har man forskningsspørgsmål eller spørgsmål i forbindelse med det kirurgiske øvelaboratorium, kan man henvende sig til rådgiver, 1. reservelæge Casper Nielsen   

Der afholdes minimal invasiv udviklings center (MIUC) kurser på stedet. Der er også etableret kurser for soldater mhp. hæmostase og ABCD-hjælp.

Styregruppen og brugergruppen

Kommissorier

Se kommissorium for styregruppen
Se kommissorium for brugergruppen

Samarbejdsaftale vedrørende brug af faciliteterne