Råd og vejledning til ansøgninger. Se Værktøjskasse til fondsansøgninger (fra forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet) og 
Skriv en succesfuld ansøgning  (Powerpoint præsentation fra forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet).

Hospitalsenhed Midts forskningspulje
Puljen er på 750.000 koner og ansøgningsfrist for 2021 midler er d. 1. oktober, 2020, kl. 12.00.
Ansøgningsskema
Retningslinje for uddeling af Hospitalsenhed Midts Forskningspulje

Skærpelse af regler for overførsel af fondsmidler
Der er kommet en skærpelse af regler omkring overførsel af fondsmidler mellem årene. For HE Midts pulje betyder det, at bevillinger skal bruges i det år de bevilges. Det er derfor vigtigt, du kun søger, hvad du kan nå at bruge indenfor pågældende kalenderår. Bevillingen lukker med udgangen af året og eventuelle restbeløb overføres ikke til det kommende år.

Fremover vil opslag med ansøgningsfrist og uddeling af bevillinger ske i efteråret. Bevillingerne skal bruges i det efterfølgende år fra den 1. januar til den 31. december. 
Fristen for ansøgninger til 2021 midler er d. 1. oktober kl. 12.00.

Derudover er der en del andre puljer - både regionalt og nationalt. Nogle af disse kan ses nedenfor.

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 
Det er vigtigt for forskere i HE Midt at læse hele opslaget fra Forskning, HE Midt.
Forskningsprojekter og forskerstillinger. Ansøgningsfrist er d. 1. september kl. 12.00
I Region Midtjylland kan man ansøge om støtte til alle former for projekter efter evaluering i udvalget. Projekter skal vise betragtelig medfinansiering andetsteds fra.

En del af Forskningsfondens årlige budget afsættes til forskningsstipendier. Forskningsstipendierne ydes typisk til korterevarende finansiering af forskningsprojekter. Ansøgningsfrist er d. 1. september kl.12.00.
Yderligere oplysninger inkl. link til efond ansøgningssystemet kan ses her.

Innovationsfonden
Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Der investeres godt 600 mio. i Grand Solutions med fokus på forskning, udvikling og kommercialisering. Samarbejder mellem flere parter i et offentlig-privat partnerskab er den typiske konstellation. 

Forskningsmidler fra 'Folkesundhed i Midten'
Region Midtjylland har i samarbejde med kommunerne i regionen dannet samarbejdskonstruktionen ’Folkesundhed i Midten’ for i fællesskab at støtte forsknings- og udviklingsarbejdet i regionen.

Det Frie Forskningsråd.
Forskningsmidler fra Det Frie Forskningsråd - Styrelsen for Forskning og Innovation.

Midler fra AU til forskningsårstuderende kan søges her

Internationaliseringspuljen
Der uddeles 1.5 mio. kr. årligt til til hjælp til gennemførelsen af studieophold på udenlandske universitetshospitaler i en fastlagt periode. Ligeledes gives hjælp til medfinansiering af udenlandske fagpersoners kliniske studieophold i Region Midtjylland. 

Herudover er der lokale fonde, bl.a. "Rosa og Asta Jensens Fond" der administreres af  Hospitalsenhed Midt, og som annonceres lokalt.


ResearchProfessional.com erstatter ResearchFunding.Net.

Forskningsstøtteenhedens egen fondsdatabase (researchfunding.net) nedlægges pr. 1. april 2019. I stedet tilbydes researchprofessional.com, så forskere ved AU, AUH og Regionshospitalerne får en indgang til nationale og internationale fundingmuligheder samt en række smarte features. 

Kontakt allerede nu Pernille Hamburger Grøngaard phg@au.dk for at få oprettet en profil. Gælder alle som ikke sidder på Aarhus Universitets netværk.

Legatbogen.dk
Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark. Her kan man finde yderligere støtte.


Af andre større fonde kan nævnes:

Hjerteforeningen : Ansøgning til Hjerteforeningen 

Herudover er der en række større offentlige og private fonde, som udover AP Møllers Fonde kan findes via: Biosite-funding.