På Hospitalsenhed Midt anses forskning for en helt nødvendig del af det at drive sygehusvæsen. Det har betydning for

  • højnelse af kvalitetsniveauet i undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering af patienter
  • rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
  • fremme af et interessant arbejdsmiljø med øget arbejdsglæde til følge
  • profilering af vore specialer

Der er derfor nedsat et forskningsråd for Hospitalsenhed Midt, som har til opgave at fremme forskningen på hospitalsenheden. Forskningsrådet arbejder bl.a. med forskningsprofil og strategien, vurderer videnskabelig kvalitet af ansøgninger ved tildeling af lokale og regionale forskningsmidler, samt drøfter og iværksætter forsknings-fremmeinitiativer, f.eks. Forskningens Døgn og Forskerdysten på HE Midt.