Har du registreret dit forskningsprojekt/FAS konto registrering?

Registreringsskema til oprettelse registrering og styring af eksternt finansierede forskningsprojekter (FAS). 

Se også fuld version af Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) 
De vigtigste ting er trukket frem i  PIXI udgaven af FAS retulativ.

De udfyldte registreringsskemaer udskrives eller gemmes som pdf og returneres via e-mail til forskning@midt.rm.dk