HE Midt har indgået en aftale med Forskningsstøtteenheden (FSE) på Aarhus Universitet. Det betyder, at hospitalets forskere kan få følgende services:

• Kurser og database
• Ansøgninger til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (se listen længere ned) 
• Fundingstrategier vedr. tre faglige områder, som påtænkes at skulle blive til universitetsklinikker
• Deltagelse i møder i forskningsrådet
• Forberedelse og afvikling af temadag(e)
• Store budgetter
• Ad hoc opgaver vedrørende forskningsstøtte

Spørgsmål vedrørende aftalen henvendes til Forskning.

I forhold til ansøgninger til Region Midtjyllands
Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond hjælpes der med:

• Hjælp til udfyldelse af den administrative del af ansøgning
• Budgetlægning
• Feedback på projektbeskrivelse set fra en lægmand
• Ansøgningsskema-templates med uddybende forklaring og struktur
• Organisations- og management-beskrivelser til de ikke-videnskabelige dele af ansøgningen
• Sparring ved udvikling af projektindhold
• Hjælp til identificering af tværfaglige partnere
• Kvalitetssikring af formelle fejl

Støtten ydes med udgangspunkt i, at fundraiseren arbejder i FSEs lokaler med telefon- og mailkontakt til brugerne i HE Midt. Fundraiseren tager efter behov til møder med brugerne i HE Midt.

Kontakt:

Ulrik Korff

Fundraiser


Telefon: 93 50 88 83
uk@au.dk

Ulrik Korff

Research Support Officer
Research Support Office
Direct phone: +45 93 50 88 83
Mobile: +45 93 50 88 83 
Mail: uk@au.dk
http://person.au.dk/uk@au.dk

AU Research Support and
External Relations
Aarhus University Hospital &
Aarhus University
Katrinebjergvej 107, Building 5530, Room 2.2.02
DK-8200 Aarhus N
http://www.au.dk