Forskning_banner_02.jpg

HE Midt har indgået en aftale med Forskningsstøtteenheden (FSE) på Aarhus Universitet. Det betyder, at hospitalets forskere kan få hjælp til følgende:

 • Kurser og databaser
 • Ansøgninger til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond
 • Fundingstrategier vedr. tre faglige områder, som påtænkes at skulle blive til universitetsklinikker
 • Forberedelse og afvikling af temadag(e)
 • Store budgetter
 • Ad hoc opgaver vedrørende forskningsstøtte

Spørgsmål vedrørende aftalen henvendes til Forskning.

I forhold til ansøgninger til Region Midtjyllands
Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond hjælpes der med:

 • Hjælp til udfyldelse af den administrative del af ansøgning
 • Budgetlægning
 • Feedback på projektbeskrivelse set fra en lægmand
 • Ansøgningsskema-templates med uddybende forklaring og struktur
 • Organisations- og management-beskrivelser til de ikke-videnskabelige dele af ansøgningen
 • Sparring ved udvikling af projektindhold
 • Hjælp til identificering af tværfaglige partnere
 • Kvalitetssikring af formelle fejl

Støtten ydes med udgangspunkt i, at fundraiseren arbejder i FSEs lokaler med telefon- og mailkontakt til brugerne i HE Midt. Fundraiseren tager efter behov til møder med brugerne i HE Midt.

Kontakt: 

ulrik-korff

Ulrik Korff Forskningsrådgiver
AU Forskning og Eksterne Relationer - Forskningsstøtteenheden
Katrinebjergvej 107
bygning 5530, 2.2.02
8200 Aarhus N
Danmark

uk@au.dk
Fastnet: +4593508883
Mobil: +4593508883

Kontakt Forskningssekretariatet


Heibergs Alle 2K, etage 2
8800 Viborg
he.midt.forskning@rm.dk


Ian McCulloch
Sekretær for forskning
tlf. 78 44 13 30
ian.mcculloch@midt.rm.dk

Lars Dyrløv
Forskningskoordinator
tlf. 78 44 13 33
lars.dyrlov@midt.rm.dk