For at sikre at klinisk forskning gennemføres i overensstemmelse med gældende regler for forsøgspersonernes rettigheder, sikkerhed og velbefindende, god klinisk praksis (GCP) og god videnskabelige praksis, skal forsøgsprotokoller godkendes af forskellige myndigheder.

Forskningsregistrering og oprettelse af forskningskonto (FAS) – Hospitalsenhed Midt

Godkendelse - Lægemiddelstyrelsen

Kontrakter, samarbejdsaftaler og patenter - Technology Transfer Office (TTO)

Opslag og samtykke