For at sikre at klinisk forskning gennemføres i overensstemmelse med gældende regler for forsøgspersonernes rettigheder, sikkerhed og velbefindende, god klinisk praksis (GCP) og god videnskabelige praksis, skal forsøgsprotokoller godkendes af forskellige myndigheder.

Forskningsregistrering - Hospitalsenhed Midt

Godkendelse - Lægemiddelstyrelsen

Kontrakter, samarbejdsaftaler og patenter - Technology Transfer Office (TTO)

Opslag og samtykke

Kontakt Forskningssekretariatet


Heibergs Alle 2K, etage 2
8800 Viborg
he.midt.forskning@rm.dk


Ian McCulloch
Sekretær for forskning
tlf. 78 44 13 30
ian.mcculloch@midt.rm.dk

Lars Dyrløv
Forskningskoordinator
tlf. 78 44 13 33
lars.dyrlov@midt.rm.dk