Forskning_banner_14.jpg

Der er mange muligheder for Afdelings-/Centerledelserne for at ansætte forskere i delestillinger på AU. Dette notat præsenterer diverse "betal selv"-muligheder for videnskabelige stillinger.

Den konkrete løsning afhænger af:
1. Hvor meget (andel af tid) AL/CL ønsker at frikøbe medarbejderen til uddannelse og forskning
2. Medarbejderens uddannelsesbaggrund – typisk skelnes mellem stillinger for læger henholdsvis ikke-læger, og
3. Medarbejderens erfaringer med forskning.

Det er IKM/AU, som foretager den faglige bedømmelse af forskeren og giver vejledning om, hvilken type forskerstilling, som passer bedst til medarbejderens og afdelingens/centerets ønsker og muligheder.
AL/CL kan hente hjælp til at kvalificere forskningsfelter og –ansøgninger hos den fungerende akademiske koordinator ved HE Midt, Helge Kasch.

Det er Hospitalsledelsen, som skal godkende, at AL/CL ønsker at bruge HE Midt-medfinansiering til AU-forskeransættelser. AL/CL skal derfor sende Hospitalsledelsen en ansøgning herom. Retningslinjen for ansættelse af videnskabeligt personale findes i e-Dok.

Vejledning fås hos akademiske koordinator ved HE Midt, Helge Kasch, eller hos forskningssekretariatet

Klinisk professorat

Professorat

Ekstern lektor

Klinisk lektor

Lektor

Kliniske forskningslektorater

Post doc