Forskning_banner_14.jpg

Der er mange muligheder for Afdelings-/Centerledelserne for at ansætte forskere i delestillinger på AU. Dette notat præsenterer diverse "betal selv"-muligheder for videnskabelige stillinger.

Den konkrete løsning afhænger af:
1. Hvor meget (andel af tid) AL/CL ønsker at frikøbe medarbejderen til uddannelse og forskning
2. Medarbejderens uddannelsesbaggrund – typisk skelnes mellem stillinger for læger henholdsvis ikke-læger, og
3. Medarbejderens erfaringer med forskning.

Det er IKM/AU, som foretager den faglige bedømmelse af forskeren og giver vejledning om, hvilken type forskerstilling, som passer bedst til medarbejderens og afdelingens/centerets ønsker og muligheder.
AL/CL kan hente hjælp til at kvalificere forskningsfelter og –ansøgninger hos den fungerende akademiske koordinator ved HE Midt, Helge Kasch.

Det er Hospitalsledelsen, som skal godkende, at AL/CL ønsker at bruge HE Midt-medfinansiering til AU-forskeransættelser. AL/CL skal derfor sende Hospitalsledelsen en ansøgning herom. Retningslinjen for ansættelse af videnskabeligt personale findes i e-Dok.

Vejledning fås hos akademiske koordinator ved HE Midt, Helge Kasch, eller hos forskningssekretariatet

Klinisk professorat

Professorat

Ekstern lektor

Klinisk lektor

Lektor

Kliniske forskningslektorater

Post doc

Kontakt Forskningssekretariatet


Heibergs Alle 2K, etage 2
8800 Viborg
he.midt.forskning@rm.dk


Ian McCulloch
Sekretær for forskning
tlf. 78 44 13 30
ian.mcculloch@midt.rm.dk

Lars Dyrløv
Forskningskoordinator
tlf. 78 44 13 33
lars.dyrlov@midt.rm.dk