Ph.d.-gruppen for Sundhedsprofessionelle i HEM er et netværk bestående af forskere, forskerstuderende og centre med tilknytning til Hospitalsenhed Midt og samarbejdende videninstitutioner.

Netværkets formål er at:

  • At understøtte viden- og erfaringsdeling om professionsfaglig sundhedsforskning på tværs af matrikler i HE Midt og samarbejdende videninstitutioner
  • At understøtte lige ret og adgang til udviklingstilbud uanset ansættelsessted på HE Midt
  • At bidrage til HE Midts strategi for kompetenceudvikling
  • At synliggøre professionsrettet sundhedsfaglig forskning på HEM
  • At fremme sundhedsprofessionelles muligheder for karriereudvikling og gennemførsel af forskningsaktiviteter.

Aktiviteter på tværs af matriklerne


Aktiviteter i Silkeborg

(se deres hjemmesider)


Aktiviteter i Hammel

(se deres hjemmeside)


Aktiviteter i Viborg Forår 2021

Forum for Forskning og Udvikling

(Kliniske specialister mm.)
Tirsdage kl. 09.00 - 11.00 - Lokale: Onlinelink i kalenderinvitation.

Tirsdag den 9 februar 
Tirsdag den 12 april
Tirsdag den 7 juni

Forum for Evidensbaseret Praksis(FEP) 

(Åbent for alle)
Forårets tema er: Patientinddragelse i det danske sundhedsvæsen – hvad, hvorfor og hvordan?
Mandage kl. 14.00 - 16.00 - Lokale: Online i kalenderinvitation.

Mandag den 22 februar
Mandag den 12 april
Mandag den 7 juni

Program kan hentes her

Præ-ph.d. & ph.d.-netværk

(For forsknings-interesserede i HEM, VIA og samarbejdspartnere)
Tirsdage kl. 12.40 - 13.45 - Lokale: Online i kalenderinvitationen.
Læs mere om netværket på vores hjemmeside

Tirsdag den 9 februar
Tirsdag den 12 april
Tirsdag den 7 juni


Kontakt:


Anne Bendix, Forskningsansvarlig
T:+45 22 38 31 01
M: anne.b.andersen@viborg.rm.dk

Susanne Friis Søndergaard, Forskningssygeplejerske, post.doc.
T: +45 2130 7502
M: s.f.soendergaard@midt.rm.dk

Raymond Kolbæk, Centerleder
T: +45 23650968 / 87552225
M: raymond.kolbaek@midt.rm.dk

 


Følg også med på vores LinkedIn-side og hjemmeside


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}