Ph.d.-gruppen for Sundhedsprofessionelle i HEM er et netværk bestående af forskere, forskerstuderende og centre med tilknytning til Hospitalsenhed Midt og samarbejdende videninstitutioner.

Netværkets formål er at:

  • At understøtte viden- og erfaringsdeling om professionsfaglig sundhedsforskning på tværs af matrikler i HE Midt og samarbejdende videninstitutioner
  • At understøtte lige ret og adgang til udviklingstilbud uanset ansættelsessted på HE Midt
  • At bidrage til HE Midts strategi for kompetenceudvikling
  • At synliggøre professionsrettet sundhedsfaglig forskning på HEM
  • At fremme sundhedsprofessionelles muligheder for karriereudvikling og gennemførsel af forskningsaktiviteter.

Aktiviteter på tværs af matriklerne


Aktiviteter i Silkeborg

(se deres hjemmesider)


Aktiviteter i Hammel

(se deres hjemmeside)


Aktiviteter i Viborg Efterår 2021

Forum for Forskning og Udvikling (FFU)

(Kliniske specialister mm.)
Tirsdage kl. 09.00 - 11.00 - Lokale: Onlinelink i kalenderinvitation.
Tirsdag den 7 september (Lokale 304 + online)
Tirsdag den 26 oktober (Lokale 304 + online)
Tirsdag den 14 december (Lokale 22 + online)

Forum for Evidensbaseret Praksis(FEP) 

(Åbent for alle)
Efterårets tema er: Sundhedskompetence – en vej til lighed i sundhed og patientinddragelse?
Mandage kl. 14.00 - 16.00

Mandag den 6. september – Mødelokale 304

Sundhedskompetence - hvilken betydning har det i sundhedsvæsenet?
o Hvorfor tale om sundhedskompetence?
o Hvad er sundhedskompetence?
o Hvad bestemmer vores sundhedskompetencer?
o Er mangel på sundhedskompetence et problem?
Seniorforsker Lotte Ørneborg Rodkjær

Mandag den 25. oktober - Mødelokale 102
Patientinformation – med afsæt i patienternes adfærd og sundhedskompetence

Patientinformationsredaktør Kian Mejdal
og kommunikationschef Kristine Strange, Hospitalsenhed Midt

Mandag den 6. december - Mødelokale 102
Sundhedskompetence som tema for forskning og udvikling i HEM

Afdelingssygeplejerske Susanne Nygaard Nielsen, ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg
Sygeplejestuderendes egen sundhedskompetence som udgangspunkt for udvikling af patienters sundhedskompetencer
Centerleder Raymond Kolbæk, Center for Forskning i Klinisk Sygepleje
Program kan hentes her

Præ-ph.d. & ph.d.-netværk

(For forsknings-interesserede i HEM, VIA og samarbejdspartnere)
Tirsdage kl. 12.40 - 13.45 - Lokale: Køkkenet -6.etage. Bygning 8 + online
Læs mere om netværket på vores hjemmeside

Tirsdag den 14 september
Tirsdag den 19 oktober
Tirsdag den 14 december


Kontakt:


Anne Bendix, Forskningsansvarlig
T:+45 22 38 31 01
M: anne.b.andersen@viborg.rm.dk

Susanne Friis Søndergaard, Forskningssygeplejerske, post.doc.
T: +45 2130 7502
M: s.f.soendergaard@midt.rm.dk

Raymond Kolbæk, Centerleder
T: +45 23650968 / 87552225
M: raymond.kolbaek@midt.rm.dk

 


Følg også med på vores LinkedIn-side og hjemmeside