På Hospitalsenhed Midt anses forskning som en helt nødvendig del af det at drive sygehusvæsen. Det har betydning for:

  • højnelse af kvalitetsniveauet i undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering af patienter
  • rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
  • fremme af et interessant arbejdsmiljø med øget arbejdsglæde til følge
  • profilering af vore specialer