Ph.d.-netværket består af 8-10 ph.d.-studerende med tilknytning til Regionshospitalet Viborg. Vi mødes flere gange om året i forbindelse med Journal Club.

Formålet med netværket er:

  • At give grobund for et godt forskningsmiljø
  • Ideer og viden udveksling
  • Udveksling af tips og tricks
  • Intern rådgivning m.h.t. brug og valg af software
  • Socialt samvær og sparring om nye projekter
  • Diskussion og løsning af konkrete problemer i hverdagen
  • Komme med indspark til forskningsrådet
  • Fremme synligheden af forskningen på HE Midt 

Ph.d.-netværket er som Journal Club specielt tiltænkt ph.d.-studerende, stipendiater, vejledere, yngre læger med forskningsopgaver, uddannelsesansvarlige og andre forskningsinteresserede på Regionshospitalet Viborg, samt samarbejdspartnere, men alle er mere end velkomne.

Ledere af Journal Club og ph.d.-netværket:

Caroline Sophie Najbjerg Odderskov
Reservelæge
Karkirurgi