OBS! Data for 2019 skal være indberettet i PURE senest 15. januar 2020.

Som ansat på Hospitalsenhed Midt, har du pligt til at sørge for, at dine publikationer og andre forskningsrelaterede aktiviteter registreres i PURE.

Publikationerne danner grundlag for udregning af publikations-
point (BFI-point) til Aarhus Universitet. Det er et af parametrene for tildeling af ressourcer til Aarhus Universitet, og på sigt også til os via vores tilknytning til Institut for Klinisk Medicin.

Adgang til PURE
For at blive bruger i PURE skal du være oprettet i IDM (AU’s Identity Management System). Du kan undersøge, om du allerede er oprettet i IDM ved at søge dig selv frem på http://www.person.au.dk/.

Personer der ikke allerede er oprettet i IDM, skal oplyse navn, cpr-nummer, stilling, afdeling og mail-adresse til en af de to persondataredaktører i Hospitalsenhed Midt:

Viborg, Silkeborg, Skive
Jette Lægaard Hansen
Fagbiblioteket
Tlf.: 41350
e-mail: jette.hansen@midt.rm.dk

Hammel
Vakant
Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Hvis du har glemt din adgangskode eller evt. ikke har modtaget en kode, skal henvendelse rettes til pure@au.dk

PURE-vejledning for videnskabeligt personale

http://medarbejdere.au.dk/pure/brugervejledning/, kan du finde nærmere oplysninger om indberetning af publikationer i PURE. Du kan også finde en definition på publikationstyper og aktiviteter.

PURE-vejledning fra biblioteket (særlige emner)
E-pub ahead of print
Forfattere og affilieringer

Den årlige deadline
Deadline for inddatering af publikationer til PURE er hvert år 15. januar.