På denne side kan du finde stillingsstruktur, funktionsstruktur og lønstruktur, herunder også forhåndsaftaler for Ergoterapeut.

Overblik over honorering for ergoterapeuter.

Stillingsstruktur

Funktionsstruktur