På denne side kan du finde stillingsstruktur, funktionsstruktur og lønstruktur, herunder også forhåndsaftaler for jordemødre.

Overblik over honorering.

Stillingsstruktur

Funktionsstruktur

Lønstruktur for jordemødre ansat hos Hospitalsenhed Midt

Type Tillæg Gældende for 31.03.18 niv. Bemærkning Tillægsnr.
KV

Kompetencetillæg

Alle jordemødre

Sats 2: 11.900
Sats 3: 17.800
Sats 4: 23.700
Sats 5: 30.200

Jf. lønstruktur

Sats 2: 178026
Sats 3: 178027
Sats 4: 178028
Sats 5: 178029

FU

Tidsbegrænsede funktionstillæg

Alle jordemødre

 11.828

Kan gives i en periode fra 1-2 år med henblik på implementering og/eller udvikling af særlige strategiske indsatsområder.

FU

Sårbar team (KJO)

Jordemødre i KJO

3.548

Varetagelse af funktionen som jordemoder i sårbar team som indgår i kendt jordemoderordning.

164577

FU

Sårbar team (ikke KJO)

Alle jordemødre

 8.871

Varetagelse af funktionen som jordemoder i sårbar team.

164578

FU

Specialeansvarlig

Alle jordemødre

9.463

Varetagelse af funktionen som specialeansvarlig jordemoder.

164576

FU

Sonograf

Alle jordemødre

11.828

Varetagelse af funktionen som sonograf.

161598

FU

Jordemodersupervisor

Jordemodersupervisor

8.871

Varetagelse af funktionen som jordemodersupervisor. Indplaceres på løntrin 7.

164580

FU

Konsultation og fødsels- og forældreforberedelse for gravide med fødselsangst og traumatiserede fødselsoplevelser

Alle jordemødre

8.871

Varetagelse af funktionerne forbundet med konsultation og fødsels- og forældreforberedelse for gravide med fødselsangst og traumatiserede fødselsoplevelser.

167479

FU

Uddannelsesansvarlig

Uddannelsesansvarlige jordemødre

13.484

Varetagelse af funktionen som uddannelsesansvarlig. Indplaceres på løntrin 8.

164579

FU

Klinisk kvalitet og udvikling

Alle jordemødre

40.807

164581

FU

Personligt funktionstillæg

Alle jordemødre

Individuel forhandling

Der modregnes i personlige funktionstillæg ved tildeling af ovenstående funktionstillæg og kompetencetillæg.

161614

KV

Personligt kvalifikationstillæg

Alle jordemødre

Individuel forhandling

Der modregnes i personlige funktionstillæg ved tildeling af ovenstående kompetencetillæg.

161078