På denne side kan du finde stillingsstruktur, funktionsstruktur og lønstruktur, herunder også forhåndsaftaler for jordemødre.

Overblik over honorering.

Stillingsstruktur

Funktionsstruktur