Der er betalingsparkering med kontrol på alle p-pladser ved Regionshospitalet Silkeborg - både i og uden for p-huset. Betalingsordningen gælder døgnet rundt - alle dage, også weekend og helligdage.

Prisen er kr. 13 pr. påbegyndt time eller kr. 64,50 pr. døgn (regnet fra døgnets begyndelse).

Betaling kan ske med mønter eller betalingskort i en betalingsautomat. Er du usikker på, hvor længe du skal parkere, anbefaler vi, at du bruger betalingskort frem for mønter, så du ikke risikerer at få en p-afgift (kr. 626). Skilte viser vej til den nærmeste betalingsautomat. Her er der brugsvejledning på en stander.

Det er Apcoa Parking/Europark, der står for betalingsparkeringen - herunder kontrol og opkrævning af p-afgifter. Alle spørgsmål, kommentarer eller klager bedes rettet til Apcoa Parking, Lanciavej 1A, 7100 Vejle, telefon 70 231 331 eller e-mail info@apcoa.dk.
Se også den detaljerede vejledning om parkering på skiltene i området.

Tidsbegrænsning er der kun på ganske få p-pladser. Det fremgår af skiltene. Ved hovedindgangen er der mulighed for korttidsparkering uden betaling (højst 30 minutter - husk p-skive). Her kan pårørende stille bilen midlertidigt for at følge patienten til sit bestemmelsessted på hospitalet.

Der er handikap-parkeringspladser både i og uden for p-huset. Handikap-parkeringspladserne kan kun bruges med gyldigt handikapskilt synligt bag forruden. Et gyldigt handikapskilt synligt bag forruden giver adgang til gratis parkering - både på handikap-parkeringspladser og øvrige p-pladser, der ikke er reserveret til andet formål. Parkerer du med handikapskilt på en tidsbegrænset p-plads, skal du overholde tidsbegrænsningen og huske at stille p-skiven.

Motorcykler skal stilles på en bil-parkeringsplads. MC skal derfor betale for parkering på de samme vilkår som bilister.

Cykler og knallerter henvises til cykelparkering. Cykler og knallerter parkeres gratis.

P-huset er for alle: Patienter, personale, pårørende og øvrige med ærinde på hospitalet. P-huset er ikke forsynet med el-ladestander.