Afsnit og klinikker

Afsnit og klinikker Adresse Parkering Indgang Plan

Akutklinik

Kompagnigade 9

P4, P6

Plan 1

Arbejdsmedicinsk Ambulatorium

Resenvej 25

P1

Plan 3

Blodprøver

Kompagnigade 9

P4

Plan 1

Fertilitetsklinik

Resenvej 25

P1

Plan 1

Hjerteklinik

Resenvej 25

P1, P7

Plan 2

Jordmoderkonsultation

Kompagnigade 3

P4

Plan 0

Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Resenvej 25

P1

Plan 2

Klinik for Ernæring

Resenvej 25

P1

Plan 2

Klinik for Lindrende Behandling (palliativt team)

Resenvej 25

P1

Plan 2

Klinik for Lungesygdomme

Resenvej 25

P7

Plan 1

Neurorehabilitering

Resenvej 25

P1, P2

Plan 2, 3, 5

Røntgen og Skanning

Kompagnigade 9

P4

Plan 2