På Hospitalsenhed Midt er der fælles introduktion for nyansatte den første hverdag i hver måned fra 8-13. Introduktionen foregår på Regionshospitalet Viborg, som er det største af hospitalets fire matrikler.

Datoer for introduktion i 2018:

2. januar

1. februar

1. marts

3. april

2. maj (ikke første hverdag, for nogle grupper en fridag)

1. juni

2. juli

1. august

3. september

1. oktober

1. november

3. december  

Se indholdet i det fælles introduktionsprogram, som hospitalet gennemfører hver måned. Vær opmærksom på, at programmet er vejledende og der således kan forekomme mindre ændringer.

Udover den fælles introduktion vil nyansatte endvidere blive introduceret særskilt til den afdeling, som de har fået ansættelse i. Nye medarbejdere fra enkelte afdelinger undervises eksempelvist i genoplivning lokalt i afdelingen/centret - såfremt dette er tilfældet aftales det særskilt med afdelingen/centret.

Du kan i øvrigt finde relevant information om Hospitalsenhed Midts organisation under fanen Om os på vores hjemmeside. Her kan du også finde links til de enkelte hospitalers hjemmesider.

Du kan endvidere finde de nyeste oplysninger om aktiviteterne på hospitalsenheden via hospitalsledelsens ugentlige nyhedsbrev.