Det overordnede ansvar for ledelsen af Hospitalsenhed Midt er placeret hos en hospitalsledelse på tre personer.

Hospitalsledelsen refererer til regionens direktion (sundhedsdirektøren), som - med støtte af Sundhedsstaben - har den overordnede ledelsesopgave af sundhedsområdet i Region Midtjylland. Den øverste, politiske ledelse ligger hos Regionsrådet.

Hospitalsenheden er organiseret i en række afdelinger og stabe, der alle har en ansvarlig afdelingsledelse.

 

Thomas Balle Kristensen

Thomas Balle KristensenHospitalsdirektør

Telefon: +45 7844 1002

Send e-mail

Claus Brøckner Nielsen

Claus Brøckner NielsenLægefaglig direktør

Telefon: +45 7844 1003

Send e-mail

Mette Fjord Nielsen

Mette Fjord NielsenSygeplejefaglig direktør

Telefon +45 7844 1004

Send e-mail