KUF står for klinik, uddannelse og forskning og er et fællesskab, der i samarbejde skal forbedre patienternes forløb i HE Midt. Der er etableret fire faglige fællesskaber i KUF-regi, og de danner til sammen en organisering, der skal fremme samarbejde, udvikling og videndeling på tværs af HE Midts afdelinger og matrikler. Formålet med KUF er at koble de tre ben klinik, uddannelse og forskning tættere sammen.

HE Midts fire KUF'er er etableret på tværs af faglige specialer og sammensat af relevante klinikere, vejlednings- og uddannelsesansvarlige og forskere. Alle afdelinger og centre i HE Midt er involveret i KUF-arbejdet, og derudover samarbejder KUF'erne med kommuner, praktiserende læger og andre interessenter.

KUF Rehabilitering

KUF Optimerede patientforløb

KUF Tværsektorielle forløb med tværfaglige løsninger

KUF Multisyge


Nyheder om KUF

Abonnér

Video: Erfaringer med Clinical Academic Groups (CAG) ved Kings Health Partners

HE Midts arbejde med klinik, uddannelses- og forskningsfællesskaber (KUF) er inspireret af King's Health Partners. Se videoen og bliv klogere på arbejdet.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.