Drift og økonomi - 2020

Antal I alt Viborg Silkeborg Hammel Skive Lemvig
Senge 508 320 72 76 27 13

 

Sengedage årligt 172.248
Udskrivninger årligt 54.509
Ambulante besøg årligt 393.049
Skadestuebesøg 13.019
Operationer årligt 32,296
Antal fødsler årligt 2.172
Budget for 2020 2,50 mia. kroner

 

Personale - 2020

Antal medarbejdere 4.370
Antal årsværk 4.067
Sygefraværsprocent 4,57
Andel af medarbejdere på fuldtid 62,3%

 

Revideret 16-03-2021