Klinisk Biokemisk Afdeling på Hospitalsenhed Midt er netop blevet akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond. Akkrediteringen er bevis på, at Hospitalsenhed Midt opfylder de internationale kvalitetsstandarder for biokemiske undersøgelser.

19-05-2016

Biokemiske undersøgelser af eksempelvis blod, urin eller afføring har afgørende betydning, når lægen skal stille patientens diagnose eller følge udviklingen i patientens tilstand. Derfor er der omfattende kvalitetskrav til de biokemiske/medicinske laboratorier, der analyserer prøverne. Kvalitetskravene retter sig mod undersøgelsesudstyret, procedurer for håndtering, ledelsesprocesser og medarbejdernes kompetencer.
I Danmark har DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond - ansvaret for at bedømme kvaliteten i laboratorierne. DANAK akkrediterer de laboratorier, der kan dokumentere, at de lever op til de internationale kvalitetsstandarder. Akkrediteringen er med andre ord patientens garanti for, at laboratoriet har de fornødne kompetencer og procedurer til at udføre undersøgelser af høj kvalitet.

Klinisk Biokemisk Afdeling på Hospitalsenhed Midt har netop modtaget det kronemærkede akkrediteringsbevis fra DANAK. Akkrediteringen kommer efter et to dage langt inspektionsbesøg af en ledende assessor og to tekniske assessorer fra DANAK. Forud for de to "eksamensdage" ligger dog flere års kvalitetsarbejde i afdelingen.

- Hele akkrediteringsprocessen har krævet et stort engagement og arbejde fra alle afdelingens medarbejdere. Arbejdsgange, kultur, fælles dokumenter og vaner har fyldt meget samtidig med fusion af tre afdelinger og en spareplan oveni, siger Pia S. Heumann, som er kvalitetsleder i Klinisk Biokemisk Afdeling.

Kronen på kvalitetsarbejdet i Klinisk Biokemisk Afdeling. Pia S. Heumann med det kronemærkede akkrediteringsbevis fra DANAK. Foto: Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Akkrediteringen gælder nu alle fire hospitaler
Assessorerne inspicerede både på Klinisk Biokemisk Afdelings laboratorier og stikprøvevis på de kliniske afdelinger, der selv har biokemisk udstyr til forskellige formål under Klinisk Biokemisk Afdelings ansvar.

Klinisk Biokemisk Afdeling har været akkrediteret siden 2005 for sin virksomhed på hospitalerne i Silkeborg og Hammel. Hovedvægten ved den seneste inspektion lå derfor på hospitalerne i Viborg og Skive, og det nye akkrediteringsbevis omfatter nu afdelingens samlede virksomhed på alle fire hospitaler.

Næste besøg finder sted i april 2017.