Lungemedicinsk Ambulatorium på Regionshospitalet Skive fik besøg af 100 målrettede gæster til Verdens Astmadag tirsdag den 3. maj.

04-05-2016

Knap havde Regionshospitalet Skive / Skive Sundhedshus fået ryddet op i forhallen efter Forskningens Døgn, før der var nyt rykind. Denne gang var det Lungemedicinsk Ambulatorium, som tirsdag den 3. maj holdt åbent hus om eftermiddagen i anledning af Verdens Astmadag. Temaet var i år, at pollenallergi kan give astma.

- Vi anslår, at vi fik besøg af 100 mennesker. Til forskel fra Forskningens Døgn var gæsterne til Verdens Astmadag meget målrettede. Mange kom for at blive klogere på deres allergiske reaktioner. Vi udførte priktest på 60 af vores gæster, og flere ville gerne have haft tilbuddet, hvis de havde vidst, at de forinden skulle have holdt pause med deres allergimedicin. Nogle slog ud på alt – og hos andre fandt vi allergier, de ikke vidste, de havde. 20 fik undersøgt deres lungefunktion som led i allergiudredningen, siger afdelingssygeplejerske Asta Flodgaard fra Lungemedicinsk Ambulatorium.

Mange kom til Verdens Astmadag på Regionshospitalet Skive for at få taget en priktest. Her testes for reaktion på otte allergener plus to referenceprik – altså i alt 10 prik i huden på underarmen. 

 

"Redningsplan" for denne pollensæson
Mange kom for at få en snak om mulighederne for at blive vaccineret mod allergi. Det kan først ske, når pollensæsonen er ovre. Besøgende, for hvem det var relevant med vaccination, fik en "redningsplan" med tips til, hvordan de kan navigere gennem pollensæsonen med så få gener som muligt – og information om, hvordan de kan blive henvist til vaccination i Lungemedicinsk Ambulatorium.

Asta Flodgaard fortæller, at mange patienter med allergi ikke oplever megen forståelse for deres situation. Her har de praktiserende læger en vigtig rolle – og også dette aspekt havde lungemedicinerne blik for. Så de sluttede Verdens Astmadag af med at invitere de praktiserende læger fra området omkring Skive indenfor til et oplæg om astma og allergi ved specialeansvarlig overlæge Kirsten Stax Jakobsen.

Astma Allergi Danmark, som står for den overordnede promovering af Verdens Astmadag, sponsorerede SNOT OR NOT-papirlommetørklæder og plakater, og medicinalfirmaet ALK donerede lægemidler til priktest. Desuden stillede Lungeforeningen op med en stand.