Databasen DANARREST giver nu mulighed for at overvåge kvaliteten af hjertestop-behandling på hospitalets område. Den netop udkomne årsrapport for 2014 dokumenterer fremgang på vigtige områder, blandt andet andelen af patienter, der er i live 30 dage efter hjertestoppet.

09-03-2016

Fra Læringscenter Midt på Regionshospitalet Viborg. Personalet øver hjertelunge-redning på en dukke. foto: Lisbeth Hasager Justesen

 

I 2014 var der 117 patienter, der fik hjertestop, mens de opholdt sig på Regionshospitalet Viborg. I 93 procent af tilfældene startede personalet livreddende førstehjælp med hjertelunge-redning efter mindre end et minut, og i 77 procent af tilfældene var hospitalets hjertestop-hold fremme ved patienten, inden der var gået tre minutter. 30 procent af patienterne var i live 30 dage efter hjertestoppet. Det er desværre ikke alle patienter, som kan genoplives efter et hjertestop. Derfor er det meget tilfredsstillende, at det har været muligt at genoplive cirka hver tredje patient.

Resultaterne fremgår af den nye årsrapport for 2014 fra kvalitetsdatabasen DANARREST. Ni danske hospitaler – heriblandt Regionshospitalet Viborg - indberetter en række nøgletal til databasen, hver gang der har været et hjertestop på hospitalet.

Dokumenteret effekt af forbedringer
- Tallene er vigtige i overvågningen og udviklingen af vores behandlingskvalitet. Vi kan se vores egne resultater af hjertestop-behandlingen, og vi kan sammenligne os med andre hospitaler. Vi kan nøjagtigt aflæse, hvor vi gør det godt, og hvor vi kan gøre en indsats for at blive bedre, siger overlæge Dorthe Svenstrup Møller fra Hjertemedicinsk Afdeling.

Som eksempel nævner hun tiden, der går, før hospitalets hjertestop-hold er fremme ved patienten.
- Her kunne vi i rapporten fra 2013 se, at vi var bagud i forhold til de faglige mål. Derfor flyttede vi vagtværelserne til et mere centralt sted på hospitalet, og vi fik etableret akutkald på vores elevatorer. Desuden anskaffede vi en ekstra hjertestopvogn. I den nye rapport kan vi se, at det har virket. Vi har haft stor fremgang og ligger noget pænere end landsgennemsnittet. Der er dog stadig plads til forbedring, og det arbejder vi målrettet på - vel vidende, at hospitalets størrelse er en udfordring i den henseende, siger hun.

Hjertelunge-redning er en hjertesag
Dorthe Svenstrup Møller har stor ros til Regionshospitalet Viborgs ansatte helt generelt. Årsrapporten fra DANARREST dokumenterer nemlig, at de ved, hvad de skal gøre, når en patient får hjertestop – uanset om det sker på Hjertemedicinsk Afdeling eller et hvilket som helst andet sted på hospitalet.
- Og det har rigtig stor betydning, for hurtig start på hjertelunge-redning øger patientens chance for at overleve. Målt på patienternes overlevelse 30 dage efter hjertestoppet kan vi også dokumentere pæn fremgang, siger hun.

Dorthe Svenstrup Møller nævner det store arbejde, som en enkelt dedikeret medarbejder udfører med at registrere data om hvert enkelt hjertestop.
- Projektsygeplejerske Mette Qvortrups arbejde gør, at vi kan bryste os af en "datakomplethed" på hele 99 procent. Det er rigtig flot, og det betyder alt i forhold til statistikkens troværdighed, understreger hun.

Af samme grund ser hun frem til, at alle landets hospitaler bidrager til databasen, så den kan blive landsdækkende. Også her er der fremskridt at spore – tilslutningen ventes at nå op på 22 hospitaler i løbet af dette forår. Databasen blev oprettet i 2012, og der foreligger på nuværende tidspunkt fulde årsrapporter for 2013 og 2014.

Læs pressemeddelelse og årsrapport fra DANARREST her.

Hent pressemeddelelse fra Hospitalsenhed Midt her.