27-01-2016

Med en bevilling på 1,15 milliarder kroner er Regionshospitalet Viborg ved at blive ombygget til et større akuthospital. Bygningerne er netop blevet kortlagt digitalt, hvilket effektiviserer byggeprocessen og driften fremadrettet. Men det gør også ombygningen mere skånsom for patienter og personale.

Regionshospitalet Viborg gennemgår i disse måneder en gennemgribende forvandling. Hospitalet skal være et større akuthospital i regionen og har fået bevilliget 1,15 milliarder kroner til ombygning af og tilbygning til hospitalets eksisterende bygninger.

- Bygningerne er fra 70’erne og 80’erne, og det oprindelige tegningsmateriale lever ikke op til dagens standard. Derfor var der behov for digitalisering, så der kunne skabes grundlag for en effektiv bygningsdrift fremadrettet, siger René Mørch Kjellerup, som er sektionsleder i Servicecenteret på Hospitalsenhed Midt.

Rambøll har stået for digitaliseringen af den eksisterende bygningsmasse. Det er dels sket ved optegning af installationer på baggrund af eksisterende tegninger; dels ved 3D-scanning af ingeniørgange.

- Arbejdet udføres i dialog med driftsafdelingens medarbejdere, som forud for 3D-modelleringen har registreret kendte ændringer på de eksisterende tegninger. Efterfølgende foregår den egentlige digitalisering med optegning i 3D. I praksis betyder det, at tegnerne har alle oplysninger til rådighed som grundlag for optegningen. Det sparer tid. Faktisk har det kun i særlige tilfælde været nødvendigt med besøg på stedet, typisk ved komplicerede områder som skakte og teknikrum, siger Anders Bilgaard, der er koordinator for Bygnings Informations Modellering hos Rambøll.

Et andet aspekt af optegningen er opmåling og registrering af fiber til internet og medicinal data.

- Den har vi foretaget efter samme skabelon, som den vi har udarbejdet for Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Tanken er, at samme standard for optegning af fiberinstallationer skal gælde i hele regionen. Det letter gennemsigtighed og arbejdsgange betydeligt, siger Anders Bilgaard.

Regionshospitalet Viborg er et af fire hospitaler i Hospitalsenhed Midt, der tilsammen favner 200.000 kvadratmeter. Regionen som helhed tegner sig for 1,2 millioner kvadratmeter.

- Digitaliseringen gør os i stand til at gennemføre bedre, billigere og hurtigere ombygninger til gavn for patienter og personale. Faktum er jo, at hvis tidsplanen for en ombygning skrider, så kan det få det konsekvenser for patientoplevelsen, siger René Mørch Kjellerup.

Han fortsætter:

- Erfaringer fra lignende ny- og ombygninger i Region Syddanmark viser, at 20-25 procent af den samlede byggesum er uforudsete udgifter, der opstår undervejs, blandet andet som følge af mangelfuld dokumentation. Det er dét, vi gerne vil imødegå ved at have et opdateret overblik over bygninger og installationer liggende digitalt, så det nemt kan deles med byggesagens parter og sikre god koordinering på tværs af fag, siger René Mørch Kjellerup.