Interessenter i smertebehandling donerer arbejdskraft til en værdi af 180.000 kroner samt 20.000 kroner i kontanter til projekt Smerteagenten.

27-01-2016

Smerteagenten er arbejdstitlen på et udviklings- og forskningsprojekt, som Smerteklinikken og Forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi (CPK) har planlagt. Projektets finansiering - 200.000 kroner - kom i mål for få dage siden efter to måneder på den nystartede crowdfunding-platform CrowdsWhoCare.

- Crowdfunding er en spændende, ny mulighed for at få ekstern støtte - enten i form af penge eller arbejdskraft, siger Mette Terp Høybye, seniorforsker i CPK's forskningsenhed og tovholder på projektet.

Crowdfunding baserer sig på princippet"mange bække små gør en stor å" - hvor forskellige interessenter splejser med større eller mindre bidrag.
CrowdsWhoCareer en crowdfunding-platform for projektmagere og investorer, som er specielt interesseret i innovation og effektivisering i sundheds- og plejesektoren. På dette virtuelle mødested kan projektmagere annoncere deres projekter og beskrive, hvilken støtte de har brug for til at realisere deres projekt. Til forskel fra traditionel fondsfinansiering kan investorerne - eller backerne - vælge, om de vil bidrage med penge, viden eller specifik arbejdskraft efter formåen. Backerne kan være hvem som helst, der kan se behovet for at gennemføre projektet - fx sundhedsfagligt personale, patienter, sundhedsorganisationer, private virksomheder, foreninger eller fonde.

Smerteagenten
Smerteklinikken og Forskningsenheden i CPK valgte tilbage i november at forsøge sig med crowdfunding af deres projekt Smerteagenten. Målet med Smerteagenten er at udvikle en prototype-model for, hvordan man på et tidligt tidspunkt kan identificere patienter, der er i risiko for at udvikle kroniske smerter - og tilbyde dem sammenhængende, tværfaglig behandling for at begrænse skaden.

- Crowdfunding baserer sig fundamentalt på, at backerne kan se et behov for at gennemføre projektet. Smerteagenten var et velegnet crowdfunding-projekt, dels fordi det rummer en veldefineret klinisk problemstilling, dels fordi det taler til mange forskellige interessenter, fx smertepatienter, sundhedsprofessionelle med kontakt til smertepatienter og samfundet, der bærer omkostningerne ved sygefravær, nedsat funktionsevne og langvarig behandling, siger Mette Terp Høybye om baggrunden for at vælge at søge støtte på CrowdsWhoCare.

Ny finansieringsform - ny ansøgningsform
Mette Terp Høybye har stor erfaring med at søge finansiel støtte på traditionel vis fra fonde til forskningsprojekter. Men opgaven var meget anderledes i forhold til CrowdsWhoCare.

- Et crowdfunding-opslag "starter" i virkeligheden et skridt tidligere i processen end en traditionel ansøgning. Først og fremmest fordi crowdfunding er behovsdrevet og rummer anderledes samarbejdsflader. I opslaget skal vi definere, hvilke opgaver vi har brug for hjælp til at få løst - og få dem beskrevet så godt, at vi får motiveret nogle egnede backere til at tage ejerskab i forhold til opgaverne og projektet, siger hun.

Både "knofedt" og kontanter
Smerteagenten søgte 200.000 kroner på CrowdsWhoCare. Og nåede målet 19. januar. Resultatet blev 20.000 kroner i kontanter og for 180.000 kroner arbejdskraft, fx fra en antropolog, en it-kyndig og en workshop-facilitator.

- Det sværeste ved crowdfunding er nok at skaffe kontanter. Derfor skal man være forsigtig med at sætte det kontante mål for højt, for så gør man den samlede finansiering for skrøbelig. Det vil jo være ærgerligt at stå med kvalificerede backere til et projekt, som ikke kan nå det kontante mål, og som derfor falder af den grund, siger Mette Terp Høybye.