Kan tang hjælpe patienter med betændelsestilstande i tarmen? Det skal Regionshospitalet Silkeborg finde svaret på. 2.2 millioner kroner fra EU finansierer et forskningsprojekt, der som det første i verden skal teste tang som behandling.

08-12-2016

-Tang har været en del af kosten i Asien i århundrede. Vi undersøger nu, om tang har gode egenskaber ved kroniske betændelsestilstande. Vi må erkende, at god medicin ikke gør det hele. Tang kan være et supplement og måske give patienter færre symptomer og mindre træthed, forklarer Jan Villadsen, overlæge i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.

Kosttilskud med tang virker på grise

I praksis gives tangen som et kosttilskud, der består af mælkesyrebakterier, fermenteret raps og fermenteret tang. Forsøg er allerede gennemført på grise, hvor kosttilskuddet reducerede diarré og behov for antibiotika.

Foto: Jan Villadsen
Et forskerhold fra Regionshospitalet Silkeborg skal undersøge om tang i kosttilskud kan hjælpe patienter med kronisk tarmbetændelse og gigtsygdomme.

- Ved kronisk tarmbetændelse og gigtsygdomme har sammensætningen af bakterier i tarmen stor betydning. Symptomer kan være mange for eksempel smerter, diarre og træthed. Patienterne er derfor storforbrugere af sundhedsvæsenet og har ofte fravær fra arbejdsmarkedet.  Der er store samfundsmæssige gevinster at hente, hvis kosttilskuddet kan hjælpe de patienter, hvor medicinen ikke gør det alene, fortæller Jan Villadsen.

Ingen ved, om de kroniske tarmsygdomme opstår, fordi tarmfloraen ændrer sig, eller om sygdommen resulterer i ændret tarmflora. Forskerholdet håber også at kunne klarlægge disse sammenhænge.

2.2 millioner kroner fra EU

Forskningsprojektet er en del af et omfattende EU forskningssamarbejde om makroalger (tang), og forskerholdet i Silkeborg har modtaget en bevilling på 2.2 millioner kroner. Pengene går blandt andet til at finansiere et ph.d-projekt. Regionshospitalet Silkeborg er valgt, fordi opgaven her kan løses tværfagligt.

- Vi har allerede samlet læger inden for mave-tarm-sygdomme, immunologi og gigtsygdomme, og derfor blev vi valgt. Det betyder, at projektet ikke kun kigger på tarmpatienter, men også undersøger tangs effekt i forhold til visse gigtsygdomme, forklarer Jan Villadsen.

Projektet løber over fire år og vil inkludere 7-800 patienter med kroniske betændelser i tarmene samt patienter med gigtsygdomme.

Fakta: Forskningsprojekt om tang som behandling

  • Del af EU-forskningssamarbejdet 'Macrocascade', der undersøger makroalgers (tangs) anvendelsesmuligheder i forskellige sammenhænge. Macrocascade er et EU-Horizon 2020 BBI (Bio Based Industries) projekt.
  • EU har bevilget 2.2 millioner kroner til projektet, der dermed stadig mangler 500.000 kroner i eksterne bevillinger for at kunne gennemføres fuldt.
  • Verdens første forskningsprojekt, der undersøger tangs effekt på kroniske betændelsestilstande i tarmen samt på visse gigtsygdomme.
  • Et tværfagligt forskerhold fra Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg skal gennemføre forskningsprojektet.
  • Tangen gives som kosttilskud, der består af mælkesyrebakterier, fermenteret raps og fermenteret tang.