Ph.d.-studerende Carsten Behr-Rasmussen kom igennem nåleøjet og fik antaget en videnskabelig plakat på årsmødet for europæiske karkirurger.

12-12-2016

Flere end 600 abstract-forslag modtog det europæiske selskab for karkirurger til årsmødet 2016 i København. 107 forskere fik antaget deres abstract til præsentation på en plakat. Blandt dem var ph.d.-studerende Carsten Behr-Rasmussen fra Karkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg.

Privatfoto

 

Carsten Behr-Rasmussen undersøger i sit ph.d.-projekt, hvordan udposninger på hovedpulsåren vokser – og om forskellige typer blodaflejringer på indersiden af udposningen har betydning for, hvor hurtigt det går. Undersøgelsen er foregået med MR-skanning i samarbejde med Billeddiagnostisk Afdeling.

- Vi har set en mulig sammenhæng mellem blodaflejringer og øget vækst i udposninger. Det ser ud til, at udposningen har udviklet sig forskelligt alt efter, om den på MR-skanningstidspunktet indeholder en blodaflejring eller ej, siger Carsten Behr-Rasmussen.

Undersøgelsen er udført på få patienter, og Carsten Behr-Rasmussen understreger, at der endnu er tale om en hypotese, der bør arbejdes videre med i en undersøgelse i større skala.

Plakaten havde overskriften ”Magnetic resonance imaging of the intraluminal thrombus in abdominal aortic aneurysms – a quantitative and qualitative evaluation and correlation to growth rate”.